Niezawodne zasilacze awaryjne UPS

Niezakłócona praca urządzeń wykorzystywanych w infrastrukturach teleinformatycznych, systemach zabezpieczeń, czy choćby w instalacjach obecnych w biurach i domach wymaga umiejętnego zabezpieczenia ich funkcjonalności przed nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii i wpływem zakłóceń towarzyszących przesyłowi energii elektrycznej. Niezawodnym i niedrogim sposobem na zachowanie ciągłości działania wszystkich elementów danej infrastruktury zasilania jest wykorzystanie bogatej funkcjonalności zasilaczy awaryjnych UPS.

UPSy (Uninterruptible power supply) to katalog produktów służących do zapewniania kompleksowej ochrony urządzeń elektrycznych, które mogą być podatne zarówno na zanik zasilania, jak również nawet na niewielkie wahania w poziomie dostarczanego napięcia. Zasilacze AT UPS stosowane są najczęściej w efektywnych systemach alarmowych, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, jak również w instalacjach teleinformatycznych przetwarzających duże ilości danych oraz w infrastrukturach małych i średnich rozmiarów, w których istotne jest dodatkowe zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania i niezawodności wybranych urządzeń.

Zasilacze awaryjne UPSy w NAPAD.pl

Najważniejszym atutem zasilaczy awaryjnych jest umożliwienie natychmiastowego procesu zasilenia podłączonych urządzeń bezpośrednio z zasobów energii zgromadzonych w wewnętrznych, bezobsługowych akumulatorach, które następuję w momencie wykrycia przez zasilacz jakichkolwiek zmian w aktualnym stanie sieci elektrycznej. Praca w trybie awaryjnym i rozpoczęcie zasilania podłączonych urządzeń z poziomu akumulatora pozwala dodatkowo zabezpieczyć urządzenia przed niekontrolowanym oddziaływaniem sieci.

Separacja od źródła zasilania może nastąpić w wyniku przerw w dostawach energii elektrycznej, albo w sytuacji występowania gwałtownych spadków lub wzrostów w napięciu sieci.

Zasilacz awaryjny - UPS w obudowie RACK w NAPAD.pl

Wszechstronne zastosowania zasilaczy awaryjnych – UPS pozwalają nie tylko na bieżące filtrowanie zasilania otrzymywanego z sieci i ładowanie wewnętrznych akumulatorów, ale również na nieustanne regulowanie poziomu napięcia wyjściowego i bezpiecznie zasilanie urządzeń końcowych podłączonych do zasilacza. W ofercie sklepu internetowego Napad.pl dostępne są zasilacze awaryjne offline pozwalające na awaryjne zasilanie urządzeń tylko w nagłych sytuacjach, jak również zasilacze awaryjne online, dzięki którym możliwe jest nawet całkowite odseparowanie urządzeń od sieci.

Dodatkowo, w bogatej gamie zasilaczy awaryjnych sklepu Napad.pl znajdują się również zasilacze awaryjne wolnostojące oraz zasilacze w specjalnych obudowach, które fabrycznie przystosowane są do montażu w teleinformatycznych szafach Rack. Szeroki wybór zasilaczy UPS gwarantuje, że urządzenia te z łatwością dopasują się do docelowego środowiska pracy i umiejętnie zabezpieczą funkcjonalność wykorzystywanego tam sprzętu.

Tym, co  dodatkowo stanowi o szerokiej funkcjonalności zasilaczy UPS są ich możliwości do nawiązania komunikacji i ochrony urządzeń elektronicznych współpracujących z zasilaczem poprzez interfejs RJ11, RS232, jak i port USB. Zasilacze awaryjne UPS realizują ponadto funkcję powiadamiania w oparciu o jasne diody LED oraz jasne i czytelne wyświetlacze LCD. Informacje przekazywane na bieżąco przez urządzenie dotyczą m.in. aktualnego stanu sieci energetycznej, aktywnego tryby pracy zasilacza, czy choćby poziomu naładowania wewnętrznych akumulatorów.

Wyświetlacz LCD w zasilaczach awaryjnych UPS w NAPAD.pl

Zasilacze awaryjne zabezpieczą pełną funkcjonalność urządzeń elektronicznych nawet w sytuacjach gwałtownych zaników zasilania. Dobór zasilacza odpowiedniego do danego systemu powinien odzwierciedlać całkowitą wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich wybranych urządzeń i umiejętne skorelowanie jej z pojemnością zastosowanych akumulatorów.

Bez względu na wybór, zasilacze awaryjne UPS stanowić będą fundament każdej instalacji zapewniając ciągłość pracy urządzeń elektronicznych, których prawidłowe funkcjonowanie jest priorytetem w danym systemie zabezpieczeń. Bezpieczeństwo gwarantowane przez UPS’y wykorzystać można nie tylko w systemach alarmowych, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ale również dla celów ochrony instalacji i urządzeń obecnych w firmach i domach.

UPS - Zasilacze awaryjne w NAPAD.pl

Tags: , , , , , ,

Komentarze są zablokowane.