Kontrola dostępu

 

Kontrola dostępu jest to szereg urządzeń, które maja na celu zabezpieczenie i wizualizację stanów zagrożenia terenów obiektu np. przedsiębiorstwa lub instytucji. Głównymi zadaniami kontroli dostępu jest poszerzanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu. Zwalczanie ryzyka w przypadku kradzieży mienia lub informacji. Archiwizacji danych o poruszaniu się osób po obiekcie. Obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej.

W skład system kontroli dostępu wchodzą:

  • czytniki,
  • kontrolery,
  • karty plastkowe,
  • oprogramowanie.