System PPOŻ

 

Jego zadaniem jest wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń pożarowych. System PPOŻ pobiera informacje od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych gdzie znajduje się miejsce zagrożone pożarem. Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala w systemie PPOŻ może uruchomić sygnalizator akustyczny lub akustyczno-optyczny oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu lub do właściwych służb np.  Państwowej Straży Państwowej.

W skład systemu PPOŻ wchodzą:

  • centrala – „mózg” całego systemu
  • zasilanie główne i awaryjne
  • urządzenia inicjujące przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej
  • urządzeń powiadamiających