Systemy alarmowe

 

W skład systemu alarmowego wchodzą urządzenia, które wykorzystywane są do zabezpieczenia posiadłości przed włamaniem. Głównym elementem system alarmowego „mózgiem” jest centrala alarmowa, która składa się z układu sterującego odpowiedzialnego za pracę całego systemu. Oprócz tego elementu w centrali istotną rolę odgrywa także klawiatura alarmowa „manipulator”. Umożliwia obsługę i programowanie centrali według własnych potrzeb. W systemach alarmu najczęściej wykorzystywane są pasywne czujki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) oraz czujniki magnetyczne (kontraktrony), które są umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych.
Na sygnalizację zaistniałego niebezpieczeństwa wykrytego przez system alarmowy służą sygnalizatory alarmowe. Rozróżniamy sygnalizatory optyczne oraz sygnalizatory akustyczne.
Bariery podczerwieni umożliwiają ochronę obwodową wewnątrz i na zewnątrz budynków lub dużych obszarów zewnętrznych.
Dodatkowymi elementami składowymi systemów alarmowych są: moduły GSM, radiopowiadomienia, radiolinie oraz blokady.