Systemy bezprzewodowe

 

Projektując system telewizji przemysłowej warto wziąć po uwagę nie tylko wymogi ochranianego miejsca, ale również charakter dostępnej infrastruktury. Istniejący stan zabudowy może w znacznym stopniu warunkować możliwość przeprowadzenia instalacji monitoringu opartego na przewodach do telewizji przemysłowej. Rozwiązaniem pozwalającym zrealizować skuteczny system monitoringu w każdych warunkach, niezależnie od typu obiektu, jest zastosowanie bezprzewodowych systemów obserwacyjnych.

Systemy bezprzewodowe pozwalają nie tylko na ominięcie barier mogących pojawić się przy instalacji telewizji przemysłowej, ale umożliwiają dodatkowo przesyłanie obrazu rejestrowanego przez kamery nawet na odległość kilkunastu kilometrów. Uniwersalność urządzeń nadawczo-odbiorczych bezprzewodowych systemów telewizji przemysłowej pozwala na wykorzystanie ich funkcjonalności w systemach analogowych, cyfrowych i w systemach do kamer szybkoobrotowych. Instalacja systemów bezprzewodowych gwarantuje również bezpieczeństwo jej użytkownikom poprzez umożliwienie prowadzenia podglądu z kamer w miejscu oddalonym od ochranianego obiektu.

Skuteczność oraz bezpieczeństwo bezprzewodowej transmisji nawiązywanej przez kamery przemysłowe i rejestratory cyfrowe DVR zapewniana jest przez możliwość szyfrowania sygnału i zabezpieczenia go przed ewentualną próbą przechwycenia przez osoby trzecie, a także poprzez zastosowanie kompresji danych pozwalającej przesłać większą ilość nagrań w krótkim czasie.

Zaletą bezprzewodowych systemów obserwacyjnych jest wielokanałowa obsługa urządzeń współpracujących, dzięki której możliwe jest jednoczesne przesyłanie i odbieranie obrazu z kamer CCTV. Ponadto, monitoring uzupełniony systemem bezprzewodowym zapewni niewrażliwość na zmiany położenia kamer przemysłowych, co pozwoli w każdej chwili dostosować system zabezpieczeń do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Transfer obrazu z kamer na odległość, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi PTZ, czy zarządzanie urządzeniami systemów zabezpieczeń to niektóre z wielu zastosowań, jakie oferują systemy bezprzewodowe. Wykorzystanie bezprzewodowych systemów obserwacyjnych nie tylko pozwoli osiągnąć profesjonalny system monitoringu w miejscach ,w których przeprowadzenie przewodowej instalacji jest utrudnione, ale uzupełni również funkcjonujące systemy telewizji przemysłowej o nowe możliwości.

Zapraszamy do zakupów

Systemy bezprzewodowe w NAPAD.pl