Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Z przyjemnością prezentujemy nową kategorię asortymentową w naszym sklepie – systemy przeciwpożarowe, czyli wszystko aby tworzyć kompleksowe i skuteczne systemy wykrywania i alarmowania o niebezpieczeństwie związanym z pożarem. W ręce klientów oddajemy kilka ważnych grup produktowych:

System przeciwpożarowy składa się z:

  • centrali, która jest „mózgiem” całego systemu i jest odpowiedzialna za monitorowanie wejść oraz odpowiednie sterowanie wyjściami w przypadku wystąpienia pożaru
  • zasilania głównego i awaryjnego
  • urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej
    • uruchamiane ręcznie np. ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)
    • uruchamiane automatycznie: czujki dymu, ognia, tlenku węgla, itp.
  • urządzeń powiadamiających, mogą to być sygnalizatory dźwiękowe, wizualne, tekstowe. Są to sygnalizatory akustyczno – optyczne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) radiolinie itp., które są odpowiedzialne za powiadamianie odpowiednich osób oraz służb
  • opcjonalnie system może być wyposażony w komponenty ograniczające niszczycielskie działanie dymu i ognia, są to zraszacze, urządzenia gaszące, klapy dymowe

Tags: , , , ,

Komentarze są zablokowane.